logo

Rita Cappelli

 cellulare  +39.328.5984265
italian version    english version    deutsch version
foto di Rita Cappelli

Tłumacz ustny i pisemny
Lektor języków obcych

Świadczy różnorodne usługi językowe, w tym
tłumaczenia pisemne i ustne (symultaniczne,
konsekutywne, tłumaczenie liaison - „zdanie po zdaniu”)
redakcja, korekta i transkrypcja tekstów,
kursy językowe dla firm i klientów indywidualnych.