logo

Rita Cappelli

 cellulare  +39.328.5984265
italian version    english version    deutsch version

Nagrody i stypendia

 • Grudzień 2010 - luty 2011: stypendium Marco Polo przyznane przez Wydział Studiów Interdyscyplinarnych (SITLeC) Uniwersytetu Bolońskiego na badania w zakresie strategii tłumaczenia symultanicznego z języka polskiego na włoski oraz gramatyki kontrastywnej włosko-polskiej.
 • Październik 2010 - styczeń 2011: stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
 • Lipiec-sierpień 2010: kurs języka polskiego na Uniwersytecie Śląskim finansowany przez MSZ.
 • Sierpień 2008: nagroda Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ za osiągnięcia w nauce języka polskiego.
 • 2007-2008: stypendium Comenius - stanowisko asystenta językowego w liceum ogólnokształcącym w Rymanowie.
 • 2007-2008: stypendium Ministerstwa Edukacji Włoch - stanowisko asystenta językowego w Grenoble (Francja).
 • 2007: stypendium Szkoły dla Tłumaczy Ustnych i Pisemnych w Forlì na prowadzenie badań do pracy dyplomowej w Winterthur (Szwajcaria).
 • Marzec 2007: Rita została wytypowana spośród studentów Szkoły dla Tłumaczy Ustnych i Pisemnych w Zurychu do przeprowadzenia pokazowego tłumaczenia ustnego dla deputowanych Parlamentu Zurychu.
 • Październik 2006 - marzec 2007: stypendium Erasmus przyznane przez Uniwersytet w Zurychu - studia na Zürcher Hochschule Winterthur.
 • Październik 2005 - marzec 2006: stypendium Erasmus - studia na Uniwersytecie Salford w Manchesterze.
 • 2002 - 2007: stypendium Regionu Emilia-Romania przyznane na cały okres studiów.
 • Październik 1997 i październik 1999: Liceum Klasyczne Torricelli - nagroda za celujące wyniki w nauce ze wszystkich przedmiotów.
 • Październik 1996: Gimnazjum G. Ugonia - nagroda za celujące wyniki w nauce.