logo

Rita Cappelli

 cellulare  +39.328.5984265
italian version    english version    deutsch version

Wykształcenie i praca naukowa

Rita Cappelli ukończyła studia I stopnia (licencjat) w zakresie tłumaczenia pisemnego oraz tłumaczenia liaison, a następnie studia magisterskie na kierunku tłumaczenie konferencyjne w Szkole dla Tłumaczy Ustnych i Pisemnych w Forlì (Scuola per Interpreti e Traduttori di Forlì) Uniwersytetu Bolońskiego.

W czasie studiów Rita odbyła semestralne pobyty stypendialne na Uniwersytecie w Manchesterze i w Szkole dla Tłumaczy Ustnych i Pisemnych w Zurychu przy Zürcher Hochschule Winterthur ZHW für Angewandte Wissenschaften.

Ukończyła także liczne zagraniczne kursy i szkolenia językowe oraz w zakresie tłumaczenia ustnego, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Polsce.

Po ukończeniu studiów we Włoszech Rita wyjechała do Krakowa, gdzie przez dwa lata uczyła się języka polskiego w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także brała udział w zajęciach Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ.

Ponadto Rita ukończyła Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego i wkrótce uzyska uprawnienia do nauczania języków niemieckiego i angielskiego w szkołach publicznych.

Obecnie ma otwarty przewód doktorski na Wydziale Studiów Interdyscyplinarnych Tłumaczenia Ustnego i Pisemnego, Języków i Kultur (SITLeC) Uniwersytetu Bolońskiego we współpracy z Katedrą UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swojej pracy naukowej skupia się na badaniu strategii tłumaczeniowych w tłumaczeniu symultanicznym z języka polskiego na włoski.

Wkrótce uzyska uprawnienia do nauczania języków niemieckiego i angielskiego.


Curriculum Vitae