logo

Rita Cappelli

 cellulare  +39.328.5984265
italian version    english version    deutsch version

Doświadczenie zawodowe

Tłumacz ustny i pisemny, menedżer projektów, lektor języków obcych,
trener i koordynator językowy dla przedsiębiorstw

W roku 2002 Rita Cappelli rozpoczęła pracę jako tłumacz ustny (liaison) i tłumacz pisemny.
Od roku 2006 zajmuje się profesjonalnie tłumaczeniem konferencyjnym (symultanicznym i konsekutywnym) we Włoszech i poza ich granicami.

Od października 2011 Rita pracuje także jako menedżer projektów.

Ostanie lata obfitowały również w doświadczenia związane z nauczaniem. Rita ukończyła szereg kursów w zakresie metodologii dydaktycznej, a także Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie wkrótce uzyska uprawnienia do nauczania języków angielskiego i niemieckiego.

Dorobek pedagogiczny Rity obejmuje nauczanie w szkołach podstawowych, gimnazjach, a także w liceum ogólnokształcącym (Rymanów).

Rita prowadziła również zajęcia z języka włoskiego i literatury dla włoskich uczniów British School of Cracow, a także kursy języka włoskiego jako języka obcego w szkole językowej Poliglota w Krakowie.

Cenne doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie uniwersyteckim wyniosła z pracy na Uniwersytecie Pedagogicznym oraz w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ, gdzie prowadziła zajęcia z tłumaczenia ustnego z języka polskiego na włoski.

Rita pracowała również w licznych przedsiębiorstwach, m.in. w firmie Shell, jako ekspert językowy przy rekrutacji, oraz w firmie Ariston, prowadząc kursy języka włoskiego.


Z usług Rity skorzystali m.in.: